Z życia klasy
Nauczyciele uczący 
 
Wychowawca od I do III mgr Małgorzata Nadolna 
Wychowawca od IV do VI mgr Elżbieta Bulczyńska 
 
Historia    mgr  Marek Tomaszewski 
Informatyka   mgr  Renata Kulczak 
Język Niemiecki   mgr  Lidia Szymańska 
Język Polski   mgr  Elwira Rozenkop 
Matematyka   mgr  Elżbieta Bulczyńska 
Muzyka    mgr  Halina Mokracka 
Plastyka    mgr  Halina Mokracka 
Przyroda    mgr  Elżbieta Bacharewicz  
Technika    mgr  Renata Kulczak 
Wychowanie Fizyczne mgr  Iwona Nowak 
Wychowanie Fizyczne mgr  Bogusław Koniuk
Samorząd Klasowy
Klasa IV 
 
Przewodniczący 
Radosław Banak 
 
Zastępca 
Przewodniczącego 
Oliwia Matuszewska 
 
Skarbnik 
Dawid Radziałowski
Klasa V 
 
Przewodniczący 
Radosław Banak 
 
Zastępca 
Przewodniczącego 
Oliwia Matuszewska 
 
Skarbnik 
Dawid Radziałowski
Klasa VI 
 

Przewodniczący 
Radosław Banak 
 
Zastępca 
Przewodniczącego 
Oliwia Matuszewska 
 
Skarbnik 
Dawid Radziałowski