O Naszych Nauczycielch

Klasa VI

WYCHOWAWCA / J.POLSKI P. MARIOLA REGULSKA


Matematyka p. Irena Wojciechowska
Przyroda p. Ewa Jerczyńska
Religia p. Grażyna Goławska
Historia p. Marek Tomaszewski
J. niemiecki p. Monika Olejniczak
Informatyka p. Krzysztof Łysek
W-f :
Dziewczyny: p. Barbara Jankiewicz
Chłopacy: p. Bogusław Koniuk

Klasa IV-V

Technika p. Renata Kulczak
Muzyka p. Halina Mokracka
Plastyka p. Anna Knaś
Religia
IV klasa p. Jolanta Miara
V klasa p. Anna Tamborska

Klasa I-III

Wychowawczyni: p. Marzena Jackowska