Przewodniczący:

Adrian Michalski

Zastępca:

Filip Kwiatek

Skarbnik:

Zuzanna Kurzawska

twórcą strony: Sonia Matysiak