Samorząd:

                                                              Klasa IV:

                                                                    Przewodnicząca: Martyna Guzowska

                                                                    Z-ca: Wiktoria Bukowska

                                         Skarbnik: Hubert Konieczny

                                          Klasa V:

                                                                                                     Przewodniczący: Julia Radecka

                                                                   Z-ca: Martyna Guzowska                                                                

                                                                   Skarbnik: Wiktoria Bukowska

                                                                                                                        Klasa VI:

                                                                                                    Przewodnicząca: Wiktoria Rybka

                                                                   Z-ca: Martyna Guzowska

                                                                   Skarbnik: Mateusz Strzelecki